Welkom op de website van Badmintonclub Rapid Reusel

 

Over BC Rapid

Zin in een uitdagende hobby?

Kom eens kijken op een woensdagavond en ervaar wat badminton allemaal te bieden heeft.

Overige Informatie

    Foto's

    Reusel-de Mierden

    Reusel City

    Inschrijvingsformulier

 

Badmintonspelregels


Waar je voorheen enkel punten kon scoren als je de service had, waar de puntentelling tot 11 (Vrouwenenkel) en 15 (alle andere spelsoorten) ging, wordt er nu doorgespeeld tot 21 met een maximale uitloop tot 30 punten en kun je ook punten scoren als de tegenstander serveert.

De officiële en uitgebreide spelregels vind je hier.

Een beknopte samenvatting:


Speelveld
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit: Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.
speelveld

Spelsoorten
Badminton kent vijf spelsoorten:

mannenenkelspel (MS)

vrouwenenkelspel (WS)

mannendubbelspel (MD)

vrouwendubbelspel (WD)

gemengddubbelspel (MXD)Toss
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.


Service algemeen
De service is heel belangrijk in badminton.
Een service is goed als:

deze onderhands geslagen wordt (zie tekening onder);
deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven);
de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
de serveerder met beide voeten op de grond staat.
Onderhands:
wanneer het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar is beneden de gehele hand van de speler en de shuttle beneden het middel geraakt wordt.


forhandservice of backhandservice


Service enkelspel
Iedere speler heeft één servicebeurt;
In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden;
Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt..


Service dubbelspel
Ieder team heeft een servicebeurt;
Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker;
In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler;
Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.

Telling
Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.

Je scoort een punt als …

je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je krijgt een punt tegen als ...

de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;
je in het net slaat;
je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.


Een let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).

Uitwerking Enkelspel


* Serveervakken
De service moet vanuit het rechter serveervak worden geslagen, respectievelijk in het rechter serveervak worden ontvangen, als de serveerder geen of een even aantal punten heeft gescoord in de game;
De service moet vanuit het linker serveervak worden geslagen, respectievelijk in het linker serveervak worden ontvangen, als de serveerder een oneven aantal punten heeft gescoord in de game.

* De shuttle wordt beurtelings door de serveerder en de ontvanger geslagen totdat een fout wordt gemaakt of totdat de shuttle niet langer in spel is.


* Scoren en serveren
Als de ontvanger een fout maakt, of als de shuttle niet langer in spel is omdat deze binnen de speelhelft van de ontvanger de vloer raakt, scoort de serveerder een punt. De serveerder serveert dan opnieuw, echter vanuit het andere serveervak
Als de serveerder een fout maakt, of als de shuttle niet langer in spel is omdat deze binnen de speelhelft van de serveerder de vloer raakt, scoort de ontvanger een punt. De serveerder verliest het recht van serveren en de ontvanger wordt dan de nieuwe serveerder.

Uitwerking Dubbelspel


* Serveervakken
De speler van de serverende partij serveert vanuit het rechter serveervak, als zijn partij geen of een even aantal punten heeft gescoord in de game;
De speler van de serverende partij serveert vanuit het linker serveervak, als zijn partij een oneven aantal punten heeft gescoord in de game;
Op de partners is het omgekeerde van toepassing;
De speler van de ontvangende partij die in het diagonaal tegenover de serveerder liggende serveervak staat is de ontvanger;
Alleen de ontvanger mag de service terugslaan; mocht de shuttle worden geraakt of geslagen door diens partner dan is dit een fout en scoort de serverende partij een punt;
Bij elke servicebeurt moet de service beurtelings vanuit het andere serveervak worden geslagen, behalve in gevallen waarin spelregel 12 van toepassing is;
De spelers van de ontvangende partij wisselen niet van serveervak totdat zij een punt scoren tijdens de eigen servicebeurt.


* Volgorde van spelen en positie op de baan
Nadat de service is teruggeslagen, wordt de shuttle beurtelings door één van de spelers van de serverende partij en één van de spelers van de ontvangende partij geslagen totdat de shuttle niet langer in spel is. (spelregel 15);
Nadat de service is teruggeslagen, mag een speler de shuttle terugslaan vanaf elke willekeurige positie aan zijn zijde van het net.


* Telling
Als de ontvangende partij een fout maakt, of als de shuttle niet langer in spel is omdat deze binnen de speelhelft van de ontvangende partij de vloer raakt, scoort de serverende partij een punt, en serveert de serveerder opnieuw vanuit het andere serveervak;
Als de serverende partij een fout maakt, of als de shuttle niet langer in spel is, omdat deze binnen de speelhelft van de serverende partij de vloer raakt, scoort de ontvangende partij een punt. De serverende partij verliest het recht van serveren en de ontvangende partij wordt de nieuwe serverende partij.

* Serveren: In elke game vervalt het recht van serveren achtereenvolgens op onderstaande wijze:


van de serveerder die de game vanuit het rechter serveervak is begonnen,
aan de partner van de eerste ontvanger, waarbij de service vanuit het linker serveervak moet worden geslagen;
dan aan de speler van de oorspronkelijk serverende partij die staat in het serveervak van waaruit de service in overeenstemming met het behaalde aantal punten (spelregel 11.1) moet worden geslagen;
dan aan de speler van de oorspronkelijk ontvangende partij die staat in het serveervak van waaruit de service in overeenstemming met het behaalde aantal punten (spelregel 11.1) moet worden geslagen enzovoorts.


Een speler mag niet voor zijn beurt serveren of ontvangen of in dezelfde game twee opeenvolgende services ontvangen, behalve wanneer spelregel 12 of 14 van toepassing is.

De partij die een game wint bepaalt wie van de beide spelers van die partij in de volgende game eerst serveert, en de verliezende partij bepaalt wie van de beide spelers van die partij in de volgende game eerst ontvangt.

 

Meer over badminton: Spelregels op Nederlandse Badminton Bond

 

 

   
Copyright 2009 BCRapid.nl